ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ (VISION)
พันธกิจ (MISSION)
วัตถุประสงค์
เป้าหมายของการอบรม
หลักสูตรการอบรม
การดำเนินงานของสถาบัน
B.star
รับวางระบบคอมพิวเตอร์
ออกแบบตกแต่งภายใน

กำลังออนไลน์1คน
ผู้ชมวันนี้70คน
ผู้ชมเมื่อวาน210คน
ผู้ชมเดือนนี้8226คน
ผู้ชมเดือนก่อน3216คน
ผู้ชมทั้งสิ้น242031คน
เน้นการพัฒนาบุคลากรทั้งองค์กรเพื่อให้ได้รับความรู้และสามารถปฏิบัติงานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันทำให้เกิดประสิทธิภาพของงาน