ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ (VISION)
พันธกิจ (MISSION)
วัตถุประสงค์
เป้าหมายของการอบรม
หลักสูตรการอบรม
การดำเนินงานของสถาบัน
B.star
รับวางระบบคอมพิวเตอร์
ออกแบบตกแต่งภายใน

กำลังออนไลน์4คน
ผู้ชมวันนี้140คน
ผู้ชมเมื่อวาน115คน
ผู้ชมเดือนนี้2842คน
ผู้ชมเดือนก่อน4425คน
ผู้ชมทั้งสิ้น214211คน
เน้นการพัฒนาบุคลากรทั้งองค์กรเพื่อให้ได้รับความรู้และสามารถปฏิบัติงานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันทำให้เกิดประสิทธิภาพของงาน