ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ (VISION)
พันธกิจ (MISSION)
วัตถุประสงค์
เป้าหมายของการอบรม
หลักสูตรการอบรม
การดำเนินงานของสถาบัน
B.star
รับวางระบบคอมพิวเตอร์
ออกแบบตกแต่งภายใน

กำลังออนไลน์3คน
ผู้ชมวันนี้123คน
ผู้ชมเมื่อวาน198คน
ผู้ชมเดือนนี้4107คน
ผู้ชมเดือนก่อน2945คน
ผู้ชมทั้งสิ้น206872คน
เน้นการพัฒนาบุคลากรทั้งองค์กรเพื่อให้ได้รับความรู้และสามารถปฏิบัติงานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันทำให้เกิดประสิทธิภาพของงาน