ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ (VISION)
พันธกิจ (MISSION)
วัตถุประสงค์
เป้าหมายของการอบรม
หลักสูตรการอบรม
การดำเนินงานของสถาบัน
B.star
รับวางระบบคอมพิวเตอร์
ออกแบบตกแต่งภายใน

กำลังออนไลน์7คน
ผู้ชมวันนี้100คน
ผู้ชมเมื่อวาน210คน
ผู้ชมเดือนนี้8256คน
ผู้ชมเดือนก่อน3216คน
ผู้ชมทั้งสิ้น242061คน
วันที่ 13 พค.62 นางสาวจิตสุภา โตตาบ Ms. Cielo T Granada และ Mr. John Ray Gador อบรม Brush Up หลักสูตร My First English Adventure ให้กับกลุ่มโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดเชียงใหม่ และพะเยา มี โรงเรี
วันที่ 11 พค. 62 นางสาวจิตสุภา โตตาบ , Ms. Cielo T. Granada และ Mr. John Ray Gador อบรม Brush Up หลักสูตร My First English Adventure ให้กับกลุ่มโรงเรียน ในจังหวัด เชียงรายและพะเยา มี โรงเรียนลู
วันที่ 8 พค. 62 นางสาวจิตสุภา โตตาบ และ Ms. Cielo T. Granada อบรม Brush Up การใช้หลักสูตร My First English Adventure ให้กับครูต่างชาติและครูไทย โรงเรียนศรีวิทยา และโรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาม จ. ฉะเชิงเ
วันที่ 7 พค. 62 นางสาวจิตสุภา โตตาบ และ Ms. Cielo T. Granada อบรม Brush Up หลักสูตร My First English Adventure ให้กับคณะครูต่างชาติและครูไทยที่สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนปัณณวิชญ์ จ. พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 26 -27 พค. 61 ฝ่ายภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย นางสาวจิตสุภา โตตาบ, Ms. Cielo Granada, Mr. Ron Barillo, Ms. Chille Rachelle เป็นวิทยากร อบรม Brush Upให้กับครูต่างชาติ และครูไทยที่สอนภาษาอังกฤษ จาก
วันที่ 30 เมษายน Ms. Cielo Granada , Mr. Ron Barillo, Ms.Rechille Requina จัดอบรมครูต่างชาติและครูไทย Brush Up การใช้หลักสูตร My First English Adventure จากประเทศอิสราเอล สำหรับรร. ในจังหวัดแพร่. น่าน
วันที่ 21 - 22 เมย.61 จัดอบรมครูต่างชาติ ในโครงการ MOU เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้นวัตกรรมหลักสูตร My First English Adventureจากประเทศอิสราเอล โดยวิทยากร ที่เป็นบุคลากร ของโรงเรียนประส
นางสุจิตรา โตตาบ , Ms. Cielo T. Granada และ Mr. Ron.Barillo อบรมพัฒนาครูไทยที่สอนภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ เชียงใหม่ โรงเรียนอรุโณทัย ลำปาง และโรงเรียนเมืองเด็ก อ.แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใ
กำลังแสดงหน้าที่ 1/9 Next »