ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ (VISION)
พันธกิจ (MISSION)
วัตถุประสงค์
เป้าหมายของการอบรม
หลักสูตรการอบรม
การดำเนินงานของสถาบัน
B.star
รับวางระบบคอมพิวเตอร์
ออกแบบตกแต่งภายใน

กำลังออนไลน์1คน
ผู้ชมวันนี้10คน
ผู้ชมเมื่อวาน21คน
ผู้ชมเดือนนี้945คน
ผู้ชมเดือนก่อน1324คน
ผู้ชมทั้งสิ้น148987คน
องค์กรแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นสากล 03 พ.ค. 2553
Bee Star มีอะไรเอ่ย 02 ต.ค. 2552
ขงจื้อได้กล่าวไว้เมื่อ ๒,๕00 ปีผ่านมาแล้ว 04 มิ.ย. 2552
ผู้ที่ต้องการปรับระบบคอมพิวเตอร์หรือเปลี่ยนรูปแบบ 19 มี.ค. 2552
ทางสถาบันยินดีที่จะจัดหลักสูตรการอบรมตามความต้องการของแต่ละโรงเรียน เพื่อจะได้พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนตามบริบท 18 ธ.ค. 2551

นางสุจิตรา โตตาบ , Ms. Cielo T. Granada และ Mr. Ron.Barillo อบรมพัฒนาครูไทยที่สอนภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ เชียงใหม่ โรงเรียนอรุโณทัย ลำปาง และโรงเรียนเมืองเด็ก อ.แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใ
วันที่ 10 - 11 มิย. 60 นางสาวจิตสุภา โตตาบ. Ms. Cielo Granada Mr. Ron Barillo อบรมการใช้หลักสูตร My First English Adventure ในฐานะที่รร. ประสาทวิทยานนทบุรี เป็นรร.นำร่องใช้เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ให้แก
วันที่ 13 - 14 พค. 60 นางสุจิตรา โตตาบ และคณะครูวิทยาการของรร. นางสาวจิตสุภา โตตาบ Ms. Cielo Granada Mr. Ron.Barillo จัดอบรม Brush Up หลักสูตร MFEA จากอิสราเอล ให้กับ รร. เครือข่ายการใช้ ในจว.นนทบุรี

วันที่ 11 - 12 พค. 60 นางสุจิตรา โตตาบและคณะครูของรร. เป็นวิทยากรฝึกอบรม ประกอบด้วย Ms. Cielo Granada. Mr. Ron Barillo นางสาวจิตสุภา โตตาบ ขยายผลการใช้หลักสูตร MFEA จากอิสราเอล และ อบรมเพิ่มเติมเทคนิค
วันที่ 4 - 5 พค. ผู้บริหารนางสุจิตรา โตตาบ พร้อมทีมบุคลากรด้านวิชาการ ถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มรร.เอกชน จ.พะเยาและเชียงราย ที่เริ่มใช้นวัตกรรมหลักสูตร MFEA จากอิสราเอล ประกอบด้วย รร.ปิยะมิตรวิทยา
วันที่ 1 - 3 พค. 60 รร.ประสาทวิทยานนทบุรี ศูนย์สะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาของ สช. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นผู้จัดการอบรม โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา โดยครูของรร. เป็นวิทยากรสนับสนุนการอบรมออนไลน์ พร้

ตั้งกระทู้ใหม่     กระทู้ทั้งหมด
Hi All TimmyCoort 30 พ.ย. 2560 70 / 0
Hi All TimmyCoort 27 ต.ค. 2560 71 / 0
Weight Loss Success Is Within Your Grasp If Y Anthonytor 09 ก.พ. 2560 265 / 0
In ufficio ho sposta Hollie 14 ม.ค. 2560 191 / 0