ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ (VISION)
พันธกิจ (MISSION)
วัตถุประสงค์
เป้าหมายของการอบรม
หลักสูตรการอบรม
การดำเนินงานของสถาบัน
B.star
รับวางระบบคอมพิวเตอร์
ออกแบบตกแต่งภายใน

กำลังออนไลน์2คน
ผู้ชมวันนี้9คน
ผู้ชมเมื่อวาน11คน
ผู้ชมเดือนนี้842คน
ผู้ชมเดือนก่อน1540คน
ผู้ชมทั้งสิ้น133684คน
องค์กรแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นสากล 03 พ.ค. 2553
Bee Star มีอะไรเอ่ย 02 ต.ค. 2552
ขงจื้อได้กล่าวไว้เมื่อ ๒,๕00 ปีผ่านมาแล้ว 04 มิ.ย. 2552
ผู้ที่ต้องการปรับระบบคอมพิวเตอร์หรือเปลี่ยนรูปแบบ 19 มี.ค. 2552
ทางสถาบันยินดีที่จะจัดหลักสูตรการอบรมตามความต้องการของแต่ละโรงเรียน เพื่อจะได้พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนตามบริบท 18 ธ.ค. 2551

วันที่ 30 เมย. รร.ประสาทวิทยานนทบุรี เป็นเจ้าภาพจัดอบรม brush up ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในกลุ่มที่ใช้หลักสูตร My First English Adventure รร.เล็กโกเมศอนุสรณ์ รร.ปิยะฉัตร รร.กุมุทมาส รร.พัฒนวิทย์ รร.อนุบาล
วันที่ 9 - 10 เมษายน 59 Ms. Cielo T. Granada และ ผอ.สุจิตรา โตตาบ เป็นวิทยากรอบรม การใช้หลักสูตร My First English Adventure
วันที่ 22 - 23 มีนาคม 59 ครูปรียา เภาหิงค์ และครูจารุวรรณ แก้วประเสริฐ ได้รับเชิญจากรร.พรรณทิพย์วิทยา อ.เวียงสา จ.น่าน

วันที่ 29 มกราคม 59 Mrs. Lalitha Nair National Director FPSP ( Future Problem Solving Program ) Malaysia ได้มาเยี่ยม รร.ประสาทวิทยานนทบุรี
วันที่ 13 -14 มิถุนายน 2558 โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เป็นเจ้าภาพจัดอบรมตามงบประมาณของ สช. เรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบ STEM Model ให้กับครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดนนทบุรี ระดับประถมศ
วันที่ 11 พค. 58 คณะครูรร.ศรีวิทยา รร.เล็กโกเมศอนุสรณ์ รร.ปิยะฉัตร รร.สุตะบำรุงพิทยาคาร เข้าอบรมในโครงการความร่วมมือด้านการจัดการศืกษา การอบรม Brush Up ในการสอน

ตั้งกระทู้ใหม่     กระทู้ทั้งหมด
Weight Loss Success Is Within Your Grasp If Y Anthonytor 09 ก.พ. 2560 32 / 0
In ufficio ho sposta Hollie 14 ม.ค. 2560 37 / 0