ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ (VISION)
พันธกิจ (MISSION)
วัตถุประสงค์
เป้าหมายของการอบรม
หลักสูตรการอบรม
การดำเนินงานของสถาบัน
B.star
รับวางระบบคอมพิวเตอร์
ออกแบบตกแต่งภายใน

กำลังออนไลน์1คน
ผู้ชมวันนี้3คน
ผู้ชมเมื่อวาน16คน
ผู้ชมเดือนนี้982คน
ผู้ชมเดือนก่อน1028คน
ผู้ชมทั้งสิ้น134852คน
องค์กรแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นสากล 03 พ.ค. 2553
Bee Star มีอะไรเอ่ย 02 ต.ค. 2552
ขงจื้อได้กล่าวไว้เมื่อ ๒,๕00 ปีผ่านมาแล้ว 04 มิ.ย. 2552
ผู้ที่ต้องการปรับระบบคอมพิวเตอร์หรือเปลี่ยนรูปแบบ 19 มี.ค. 2552
ทางสถาบันยินดีที่จะจัดหลักสูตรการอบรมตามความต้องการของแต่ละโรงเรียน เพื่อจะได้พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนตามบริบท 18 ธ.ค. 2551

วันที่ 1 - 3 พค. 60 รร.ประสาทวิทยานนทบุรี ศูนย์สะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาของ สช. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นผู้จัดการอบรม โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา โดยครูของรร. เป็นวิทยากรสนับสนุนการอบรมออนไลน์ พร้
วันที่ 30 เมย. - 1 พค. 60 คณะผู้บริหาร และครู รร. ประสาทวิทยานนทบุรี โดยวิทยากรนางสุจิตรา โตตาบ Ms. Cielo Granada Mr. Ron Beralillo นส. จิตสุภา โตตาบ ให้การอบรม Brush Up Training แก่คณะผู้บริหาร และคร
วันที่ 24 - 25 เมย. 60 คณะครูกลุ่มภาษาอังกฤษ นางสาวจิตสุภา โตตาบ Ms. Cielo Granada Mr. Ron Barillo พร้อมด้วยผู้บริหาร นางสุจิตรา โตตาบ อบรม Brush Up Training 2017 เพื่อทบทวนและแลกเปลี่ยนระหว่าง

วันที่ 30 เมย. รร.ประสาทวิทยานนทบุรี เป็นเจ้าภาพจัดอบรม brush up ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในกลุ่มที่ใช้หลักสูตร My First English Adventure รร.เล็กโกเมศอนุสรณ์ รร.ปิยะฉัตร รร.กุมุทมาส รร.พัฒนวิทย์ รร.อนุบาล
วันที่ 9 - 10 เมษายน 59 Ms. Cielo T. Granada และ ผอ.สุจิตรา โตตาบ เป็นวิทยากรอบรม การใช้หลักสูตร My First English Adventure
วันที่ 22 - 23 มีนาคม 59 ครูปรียา เภาหิงค์ และครูจารุวรรณ แก้วประเสริฐ ได้รับเชิญจากรร.พรรณทิพย์วิทยา อ.เวียงสา จ.น่าน

ตั้งกระทู้ใหม่     กระทู้ทั้งหมด
Weight Loss Success Is Within Your Grasp If Y Anthonytor 09 ก.พ. 2560 46 / 0
In ufficio ho sposta Hollie 14 ม.ค. 2560 52 / 0